Uniprojekt spol. s r.o.
Wagnerova 1543
666 01 Tišnov

tel/fax 549 410 367

mail@uniprojekt.cz

Profil společnosti

Obchodní jméno Uniprojekt spol. s r.o.
Právní forma Společnost s ručením omezeným
Krajský obchodní soud v Brně
obchodní rejstřík - oddíl C vložka 4024
Datum vzniku 12. prosince 1991
Sídlo společnosti Wagnerova 1543, 666 01 Tišnov
telefon/fax * +420 549 410 367
Sekretariát +420 603 186 703
T-Mobile +420 603 422 367, +420 736 540 985
44041781
DIČ CZ44041781
Statutární zástupci Ing. Zdeněk Žák, jednatel
Mahenova 801, 666 03 Tišnov
Petr Doležal, jednatel
Květnická 1724, 666 01 Tišnov
Základní jmění 102 000,- Kč
Náplň činnosti Projektování staveb
Činnost realitní kanceláře
Reprografické a kopírovací práce
Zprostředkovatelská a obchodní činnost
Obchodní filozofie Komplexní zpracování studií, projektů pro stavební povolení i provedení stavby včetně autorského dozoru, vyhledání vhodného dodavatele, projednání s institucemi státní správy, dodavatelů energií a médií. Propojení na realitní služby.

Nabídka nemovitostí k prodeji, registrace zájemců o koupi nemovitostí, posouzení nemovitostí z hlediska možnosti jejich využití, propojení na projektovou činnost.

Jako doplňkové služby nabízíme xerografické digitální kopírování do formátu A3 a digitální tisk, kopírování a skenování do formátu A0+ (XEROX 6204).
Sledování kvality Firma zaměstnává pracovníky s autorizací ČKAIT, kteří provádějí výstupní kontrolu projektů. Nezbytným předpokladem kvality je aktualizace technických podkladů a předpisů souvisejících s výstavbou.
Reference Firma se zúčastňuje obchodních soutěží, v nichž bývá často úspěšná.
Přehled zakázek a soutěžních projektů.

Historie

Firma byla založena koncem roku 1991 a svou činnost zahájila v lednu 1992. Za dobu své existence vyprojektovala stovky staveb, od drobných a jednoduchých až po rozsáhlé a náročné novostavby i rekonstrukce. Svou kvalitu prokázala i vítězstvím v několika obchodních soutěžích. Jmenuji například vestavbu dvaceti bytových jednotek do střešních prostor Základní školy v Tišnově, rekonstrukci objektů Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, novostavbu hospodářského pavilonu pro MV ČR a další, v období výstavby sítě mobilních telefonů OSKAR jsme zpracovali projekty pro základnové stanice v Praze, Brně a Severočeském kraji.

Současnost

Nyní má firma 8 stálých pracovníků a další externě spolupracující. Kvalita projektů je zajištěna pracovníky s autorizací České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Pro svou práci firma využívá moderní výpočetní techniku, programové vybavení CAD, databáze výrobků, program pro tvorbu rozpočtů, kancelářský balík MS Office a další (např. specializovaný program výpočtu osvětlení, elektrických sítí ap.). Novým a nevyčerpatelným zdrojem informací je v současné době internet.

Od roku 1994 funguje rovněž naše realitní kancelář a její aktuální nabídka je rovněž prezentována na našich stránkách.


Statutární zástupci firmy

Jednatelé firmy jsou :

Ing. Zdeněk Žák, spolumajitel firmy
Petr Doležal, spolumajitel firmy

© 2005-2012; Uniprojekt spol. s r. o., aktualizace - 12/2012